Het ontstaan van de stichting

Op 24 april 1968 werd het besluit genomen door het bestuur van de voormalige ‘Roermondse Spaarbankvereeniging’, toen genaamd ‘de Bondsspaarbank voor Roermond’, te ontbinden en het spaarbedrijf over te dragen aan de Boerenleenbank te Roermond.

Vervolgens werd door hetzelfde bestuur besloten tot oprichting van De Roermondse Stichting 1880.
De Stichting werd notarieel opgericht op 8 juli 1969. Het eerste bestuur bestond uit de voormalige bestuurders van de Bondsspaarbank Roermond, en zag er als volgt uit:

 • Jean Berger, voorzitter
 • Theo Lansweijer ( Janssen), vice voorzitter
 • Louis Höppener, secretaris-penningmeester
 • Theo van der Marck
 • Vic. Goossens
 • Jos Drehmanns
 • André van der Marck
 • Gerrit de Ruyter
 • Wiel Höppener
 • Toon Jansen
 • René Ficq
 • Fons Hupperts

Met de opbrengst van de verkoop van de Bondsspaarbank Roermond, werd de stichting opgericht. Uit dit bedrag zouden jaarlijks uitkeringen kunnen worden gedaan aan liefdadige, culturele en/of wetenschappelijke instellingen of doelen.

De intentie om het geld dat door Roermondenaren was opgebracht ook aan Roermond en/of Roermondenaren ten goede te laten komen is vanaf het prille begin het uitgangspunt gebleven. Dit leitmotiv heeft vrijwel altijd richting gegeven aan giften en investeringen van de Stichting.