Doelstelling

De stichting heeft tot doel daar waar mogelijk een ondersteunende functie te verlenen aan sociale, culturele en wetenschappelijke projecten.


Sociale en culturele doelen dienen binnen de gemeente Roermond te liggen.

Wetenschappelijke doelen dienen in hoofdzaak betrekking te hebben op Roermond.

Ook worden, mits de nodige garanties aanwezig zijn, door de Stichting in eigendom verworven kunstwerken in bruikleen gegeven.
Het in bruikleen uitgeven van kunstwerken geschiedt onder andere onder de conditie van een dekkende verzekering.

Jaarlijks wordt er naar gestreefd de opbrengst van het belegde vermogen deels te reserveren voor instandhouding van dat vermogen, deels te besteden aan sociale, culturele en wetenschappelijke doelen en deels te gebruiken voor het verwerven en in stand houden van het kunstbezit dat te definiëren is als Roermonds patrimonium.

In 2019 viert de stichting haar 50 jarig bestaan.
Dat wordt feestelijk gevierd.
Zo wordt er samen met het gemeentebestuur gekeken naar een mogelijk monument voor de stad.

Daarnaast wordt de Roermondse Stichting 1880 prijs uitgereikt aan iemand die zich bijzonder vedienstelijk heeft gemaakt voor het Roermondse sociale leven.