1969                   VOORAANKONDIGING LUSTRUM                   2019


De Roermondse Stichting 1880 bestaat op 8 juli 2019 officieel 50 jaar!

Op vrijdag 25 oktober hopen wij dit gouden jubileum te vieren.

's Middags wordt er in de Oranjerie te Roermond een minisymposium "Chariteit en Kunst" georganiseerd waar ook u aan kunt deelnemen. Het belooft een mooi programma te worden met interessante gastsprekers, de uitreiking van de eerste Roermondse Stichting 1880 prijs (een sociale prijs voor een bescheiden Roermondenaar) en de onthulling van "de Schinderhannes", een recent verworven drieluik van Joep Nicolas.

Noteer de datum alvast in uw agenda 25 oktober van 14.30 - 17.00 uur.


Het definitieve programma kunt u hier lezen medio september.