Sociale doelen

Het opzetten en / of realiseren van activiteiten voor een wijk / buurt of vereniging om de leefbaarheid en of saamhorigheid te bevorderen kan voor een bijdrage in aanmerking komen. 
Voorbeelden van dergelijke aktiviteiten zijn het tot elkaar brengen van eenzame ouderen, het opzetten van een project met sociale strekking, of het organiseren van een activiteit voor de jeugd in een wijk, zoals bijvoorbeeld het kindervakantiewerk.

Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat geen bijdragen verleend worden aan in het verleden opgebouwde tekorten op welk gebied dan ook.

Onder 'Regels voor aanvrage' vindt u de regels voor het indienen van een aanvrage en hoe deze ingediend kan worden.

De Roermondse Stichting 1880 zoekt overigens ook zelfstandig naar doelen waarin zij kan participeren voor het welslagen ervan.
 


De Roermondse Stichting 1880 prijs 2019


In 2019 bestaat de stichting 50 jaar. Ter gelegenheid van dit feest wordt er een speciale prijs toegekend aan hem of haar die zich in de afgelopen jaren bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op sociaal gebied in de gemeente Roermond.

Om die man of vrouw of stichting of vereniging te vinden is er een adviescommissie benoemd die de commissie sociale zaken van de Roermondse Stichting 1880 adviseert en een persoon of rechtspersoon voordraagt.

De prijs zal een mooi geldbedrag inhouden die door de ontvanger voor zijn of haar sociale doel mag worden aangewend. Daarnaast ontvangt deze persoon een persoonlijk waardevol aandenken.

Weet u iemand die volgens u voor deze prijs in aanmerking zou kunnen komen, dan kunt u dat via de contactmail kenbaar maken.