Sociale doelen

Het opzetten en / of realiseren van activiteiten voor een wijk / buurt of vereniging om de leefbaarheid en of de saamhorigheid te bevorderen kan voor een bijdrage in aanmerking komen. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn het tot elkaar brengen van eenzame ouderen, het opzetten van een project met sociale strekking, of het organiseren van een activiteit voor de jeugd in een wijk, zoals bijv. kindervakantiewerk.

Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat geen bijdragen verleend worden aan in het verleden opgebouwde tekorten op welk gebied dan ook.

Onder ‘Criteria' vindt u de regels voor het indienen van een aanvrage. Daar staat vermeld hoe een aanvrage ingediend kan worden. 

De stichting zoekt overigens ook zelfstandig naar doelen waarin zij kan participeren voor het welslagen ervan.