Sociale doelen

Het opzetten en / of realiseren van activiteiten voor een wijk / buurt of vereniging om de leefbaarheid en of de saamhorigheid te bevorderen kan voor een bijdrage in aanmerking komen. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn het tot elkaar brengen van eenzame ouderen, het opzetten van een project met sociale strekking, of het organiseren van een activiteit voor de jeugd in een wijk, zoals bijv. kindervakantiewerk.

Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat geen bijdragen verleend worden aan in het verleden opgebouwde tekorten op welk gebied dan ook.

Onder ‘Criteria' vindt u de regels voor het indienen van een aanvrage. Daar staat vermeld hoe een aanvrage ingediend kan worden. 

De stichting zoekt overigens ook zelfstandig naar doelen waarin zij kan participeren voor het welslagen ervan.

De Roermondse Stichting 1880 prijs 2019

In 2019 bestaat de Roermondse Stichting 1880 50 jaar.  Voor die gelegenheid wordt er een speciale prijs toegekend aan een persoon vanwege zijn of haar verdiensten op sociaal gebied in de gemeente Roermond.

Daarvoor is er een adviescommissie benoemd die de commissie sociale zaken van de stichting adviseert.

De prijs zal bestaan uit een mooi geldbedrag dat door de ontvanger weer besteed kan worden voor zijn of haar sociale werk. De prijswinnaar krijgt bovendien een waardevol aandenken uitgereikt door de wethouder sociale zaken van Roermond.

Weet u iemand in uw omgeving die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen, dan kunt u dit melden via de mail op de contactpagina. Je weet maar nooit.